ќновлено
2013-08-29
17:34

—учава – „ерн≥вц≥: реальна сп≥впрац€

         “ворч≥ контакти м≥ж —учавським „Ўтефан чел ћаре” ун≥верситетом (–умун≥€) ≥ „ерн≥вецьким нац≥ональним ун≥верситетом ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича („Ќ”) ≥снують вже тривалий час. Ќараз≥ завершено проект в рамках ѕрограми PHARE CBC 2006, €кий партнери виконували прот€гом року. «а€вник – —учавський ун≥верситет, партнер – „Ќ”.  ер≥вник проекту – проф. —. √утт, декан факультету технолог≥њ харчуванн€. ¬≥д „Ќ” залучено проф. я. “евтул€ ≥ доц. ≤. ¬≥нклера. ѕроектом було заплановано виконанн€ низки завдань, а ми торкнемос€ т≥льки де€ких.

зл≥ва направо: проф. √.√утт, декан, проф. ќ.Ћ€винець, ректор проф. ј.√раур

         ¬ельми ц≥кавою була програма п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в еколог≥чних орган≥зац≥й —учавського пов≥ту ≥ „ерн≥вецькоњ област≥. —формовано було три групи – дв≥ в –умун≥њ ≥ одна в ”крањн≥. √рупа курсант≥в (21 особа) у м. „ерн≥вц€х складалас€ з прац≥вник≥в ƒержавного управл≥нн€ охорони навколишнього природного середовища у „ерн≥вецьк≥й област≥, ƒержавноњ еколог≥чноњ ≥нспекц≥њ у „ерн≥вецьк≥й област≥ ≥ ƒ ѕ „„ерн≥вц≥водоканал”. ¬ ”крањн≥ курсанти слухали лекц≥њ викладач≥в —учавського ун≥верситету, проф. я. “евтул€ ≥ доц. ≤. ¬≥нклера, виконували випускн≥ квал≥ф≥кац≥йн≥ роботи.  урсанти 3 рази (разом 8 дн≥в) в≥дв≥дали м. —учаву, де ознайомилис€ з —учавським ун≥верситетом, лаборатор≥€ми природоохоронних установ. Ќадзвичайно корисним було знайомство з лаборатор≥€ми ф≥зико-х≥м≥чних досл≥джень —учавського ун≥верситету. “ут, найактивн≥ший виконавець проекту, проф. √. √утт демонстрував використанн€ найсучасн≥ших прилад≥в дл€ вивченн€ об’Їкт≥в довк≥лл€ – грунт≥в ≥ води.

         –езультативним був завершальний етап у –умун≥њ.  урсанти з –умун≥њ ≥ ”крањни, сп≥вроб≥тники х≥м≥чного факультету „Ќ”, представники громад прикордонних рег≥он≥в прийн€ли участь у конференц≥њ ≥ симпоз≥ум≥. ¬≥дбувс€ жвавий обм≥н результатами обстеженн€ природних вод басейну р≥чки —ерет (—≥рет) по обидв≥ сторони кордону, про можливост≥ використанн€ р≥зноман≥тних методик дл€ оц≥нюванн€ техногенного впливу на водн≥ об’Їкти, рослинний ≥ тваринний св≥т, особливост≥ законодавчих акт≥в щодо охорони довк≥лл€ сус≥дн≥х крањн та ≥нш≥. ќпис результат≥в проекту опубл≥ковано у вигл€д≥ плакат≥в, альбом≥в ≥ проспект≥в, €к≥ передано установам ≥ орган≥зац≥€м, що займаютьс€ природоохоронною д≥€льн≥стю, а також с≥льським громадам басейну р≥чки —ерет (—≥рет).

зл≥ва направо: проф. ѕ. ‘очук, проф. ќ. Ћ€винець, проф. √. √утт

         ѕрот€гом минулого року в≥дбулис€ вельми пл≥дн≥ дискус≥њ щодо сп≥впрац≥ науковц≥в —учавського ун≥верситету ≥ „Ќ”. ƒелегац≥€ х≥м≥чного факультету (декан проф. ќ. Ћ€винець, зав≥дувач≥ кафедр проф. ѕ. ‘очук ≥ проф. я. “евтуль) мала пл≥дну бес≥ду з ректором —учавського ун≥верситету проф. ј. √рауром, деканом факультету технолог≥њ харчуванн€ проф. —. √утт,

проф. √. √утт. ” —учавському ун≥верситет≥ проведено низку досл≥джень зразк≥в х≥м≥чних речовин з €кими працюють науковц≥ х≥м≥чного факультету „Ќ”. –езультати сп≥льних досл≥джень опубл≥кован≥ у наукових журналах ≥ були оприлюднен≥ на фахових конференц≥€х.

         ”рочистим завершенн€ проекту стало врученн€ курсантам диплом≥в ћ≥н≥стерства осв≥ти, науки та ≥нновац≥й –умун≥њ ≥ п≥дписанн€ ѕротоколу про нам≥ри подальшоњ сп≥впрац≥ м≥ж —учавським „Ўтефан чел ћаре” ун≥верситетом (–умун≥€) ≥ „ерн≥вецьким нац≥ональним ун≥верситетом ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterіљ9uБE@ОШAwchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.