ќновлено
2013-08-29
17:34

         „ерн≥вц≥ – —учава: еколог≥чна сп≥впрац€ поглиблюЇтьс€

          Ќауковц≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича – активн≥ учасники реальних транскордонних контакт≥в з колегами ≥з —учавського „Ўтефан чел ћаре” ун≥верситету (–умун≥€). ÷€ сп≥впрац€ тривала ≥ з кожним роком поглиблюЇтьс€. ѕрот€гом 2009 року в прикордонному рег≥он≥ – „ерн≥вецьк≥й област≥ ≥ —учавському пов≥т≥ – реал≥зовано проект еколог≥чного спр€муванн€ в рамках ѕрограми PHARE CBC 2006. “оркнус€ т≥льки дек≥лькох напр€мк≥в роботи. ќдин ≥з них – п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в державних установ: ƒержавного управл≥нн€ охорони навколишнього природного середовища у „ерн≥вецьк≥й област≥, ƒержавноњ еколог≥чноњ ≥нспекц≥њ у „ерн≥вецьк≥й област≥, ƒержавного комунального п≥дприЇмства „„ерн≥вц≥водоканал” – загалом 21 курсант.  ер≥вник проекту професор —учавського „Ўтефан чел ћаре” ун≥верситету —. √утт. «≥ сторони ”крањни до виконанн€ проекту були залучен≥ викладач≥ х≥м≥чного факультету „Ќ” – проф. я.“евтуль ≥ доц. ≤.¬≥нклер.  урсанти прослухали цикл лекц≥й у м. „ерн≥вц≥ ≥ м. —учава, виконали випускн≥ роботи. ÷≥ роботи стосувалис€ низки еколог≥чних проблем басейну р≥чки —ерет (—≥рет). «окрема, €кост≥ води р. —ерет в транскордонних створах (“. ѕентелюк), еколого-економ≥чноњ характеристики басейну р. —ерет (™. ќнофрейчук), пор≥вн€льного анал≥зу природоохоронного законодавства ”крањни ≥ ™вропейського —оюзу (“. √орюк), прикордонно-запов≥дних територ≥й „ерн≥вецькоњ област≥ – складових транскордонних еколог≥чних зв’€зк≥в у  арпатах (ћ. Ѕ≥локонь) та ≥нше. ѕриЇмно було почути в≥д проф. √.√утта п≥дтвердженн€ результат≥в анал≥зу вод р. —ерет, зроблених в лаборатор≥њ ƒержавноњ еколог≥чноњ ≥нспекц≥њ у „ерн≥вецьк≥й област≥ – вода р. —ерет на кордон≥ з –умун≥Їю в≥дпов≥даЇ нормативам. 

 урсанти з делегац≥Їю з –умун≥њ п≥сл€ врученн€ диплом≥в

         Ќадзвичайно ц≥кавими, зм≥стовними ≥ ефективними були в≥дв≥дуванн€ м. —учави (3 рази, всього 8 дн≥в).  урсанти ознайомилис€ з≥ структурою ≥ д≥€льн≥стю —учавського „Ўтефан чел ћаре” ун≥верситету, лаборатор≥Їю ф≥зико-х≥м≥чних досл≥джень об’Їкт≥в довк≥лл€ – найкращою у ѕ≥вн≥чно-сх≥дному рег≥он≥ ”крањни.  ер≥вник лаборатор≥њ проф. √.√утт демонстрував використанн€ найсучасн≥ших прилад≥в дл€ обстеженн€ води, грунт≥в, р≥зноман≥тних матер≥ал≥в ≥ речовин. ¬иконано низку тестових завдань за темами вс≥х навчальних лекц≥йних курс≥в дл€ курсант≥в.

         ¬ельми ц≥кавими були конференц≥€ ≥ симпоз≥ум у м. —учава. ” цих заходах прийн€ли участь курсанти з ”крањни ≥ –умун≥њ, представники громад прикордонного рег≥ону ”крањни, науковц≥ х≥м≥чного факультету „Ќ”. «аслухано виб≥рково допов≥д≥ курсант≥в з Ѕуковини (“. ѕентелюк, ™. ќнофр≥йчука, ≤. “имчука), викладач≥в з —учавського „Ўтефан чел ћаре” ун≥верситету. ƒискус≥њ були вельми ц≥кавими ≥ зм≥стовними. ѕ≥дсумок виконанн€ проекту, плани на майбутню сп≥впрацю окресли проф. √. √утт ≥ проф. —.√утт.

         –езультати роботи учасник≥в проекту були поширен≥ в орган≥зац≥€х, €к≥ займаютьс€ еколог≥чною д≥€льн≥стю, а також у с≥льських громадах √ерцањвського, —торожинецького ≥ ¬ижницького район≥в „ерн≥вецькоњ област≥.

” лаборатор≥њ проф. √.√утта

         «авершенн€ проекту дл€ курсант≥в з ”крањни в≥дбулос€ в м. „ерн≥вц≥.  ер≥вники проекту вручили курсантам дипломи ћ≥н≥стерства осв≥ти, науки та ≥нновац≥й –умун≥њ.

         ÷е перший проект реального транскордонного сп≥вроб≥тництва, €ким охоплено велику к≥льк≥сть населенн€ „ерн≥вецькоњ област≥, проведено трен≥нг групи курсант≥в, видано дипломи ћ≥н≥стерства сус≥дньоњ держави – –умун≥њ, п≥дписано ѕротокол про нам≥ри подальшоњ сп≥впрац≥ м≥ж „ерн≥вецьким нац≥ональним ун≥верситетом ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ≥ —учавським „Ўтефан чел ћаре” ун≥верситетом.

 

 

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterHо≠Tg@Шµ)chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.