ќновлено
2013-08-29
17:34

≤≤≤ етап ¬сеукрањнськоњ учн≥вськоњ ол≥мп≥ади з х≥м≥њ

¬–ј∆≈ЌЌя ≤ ћ≤– ”¬јЌЌя

 

“радиц≥йно, на початку лютого в≥дбулос€ творче змаганн€ юних х≥м≥к≥в, огл€д здобутк≥в кращих вчител≥в „ерн≥вецькоњ област≥. ѕерший тур – теоретичний вперше в≥дбувс€ на баз≥ комунальноњ обласноњ загальноосв≥тньоњ школи-≥нтернату «Ѕагатопроф≥льний  л≥цей дл€ обдарованих д≥тей». ƒиректор навчального закладу —еманюк ћ. . подбала про створенн€ хороших умов дл€ роботи школ€р≥в: кожний учень був забезпечений окремим робочим м≥сцем, к≥мнати св≥тл≥ ≥ тепл≥; налагоджено роботу гардеробу, чергуванн€ в коридорах. ѕроцедуру отриманн€ учн€ми завдань та њх виконанн€, роботу жур≥ ретельно контролювала голова оргком≥тету, заступник директора ƒепартаменту осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту облдержадм≥н≥страц≥њ п. “арангул Ћ.ћ. Ќалежно орган≥зовано допомогу учн€м, за потреби, у  переклад≥ завдань з украњнськоњ мови на румунську; цим займалас€ група вчител≥в-х≥м≥к≥в, €к≥ волод≥ють х≥м≥чною терм≥нолог≥Їю р≥зними мовами.

¬ельми позитивним Ї залученн€ до роботи у жур≥ викладач≥в „Ќ”, Ѕуковинського державного медичного ун≥верситету, „ерн≥вецького факультету ’арк≥вського пол≥техн≥чного ≥нституту, вищих профес≥йних училищ ≥ коледж≥в м. „ерн≥вц≥.

 

ƒругий тур – експериментальний – в≥дбувс€ у лаборатор≥€х х≥м≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.  √олова жур≥ ќл≥мп≥ади, декан х≥м≥чного факультету „Ќ”, доктор х≥м≥чних наук, професор Ћ€винець ќ.—. розпов≥в учн€м ≥ вчител€м про ≥стор≥ю х≥м≥чного факультету, вручив кожному учаснику диплом, буклет про х≥м≥чний факультет. ”чн≥ випускних клас≥в отримали ще й у електронному вар≥ант≥ описи де€ких ц≥кавих х≥м≥чних досл≥д≥в. ј пот≥м почалас€ експериментальна робота учасник≥в ќл≥мп≥ади.

ƒл€ експериментального туру було п≥дготовлено 8 лаборатор≥й, по дв≥ на кожний клас.  ожний учень отримав ≥ндив≥дуальне завданн€, повний комплект лабораторного посуду, обладнанн€ дл€ проведенн€ експеримент≥в. Ќадзвичайно важливий момент експериментального туру – техн≥ка безпеки. ¬икладач≥ „Ќ” по€снили основн≥ правила роботи у лаборатор≥€х ≥ пот≥м контролювали њх дотриманн€. ÷ього року, €к ≥ у попередн≥ роки, н≥€ких надзвичайних под≥й не сталос€. ÷≥каво було спостер≥гати, €к учн≥ обирали шл€хи виконанн€ завдань, чаклували з проб≥рками, колбочками, реактивами, розчинами, бюретками, ≥ндикаторами, газовими пальниками, терезами дл€ дос€гненн€ мети.

 

            ѕоки учн≥ впр≥вали в≥д напруженоњ роботи була можлив≥сть пом≥ркувати з учител€ми про р≥вень орган≥зац≥њ ќл≥мп≥ади, пропозиц≥њ щодо пол≥пшенн€ њњ проведенн€, стан осв≥ти в ”крањн≥.

            ѕриЇмно було почути, що у л≥цењ с.м.т  ельменц≥, вчитель х≥м≥њ √олубев ¬.‘. створив мережу дл€ користуванн€ ≤нтернет ресурсами у будь-€кому куточку навчального закладу. “епер Ї можлив≥сть доповнювати навчальний матер≥ал п≥дручник≥в. ƒо реч≥, практично вс≥ представники шк≥л говорити про недол≥ки сучасних п≥дручник≥в з х≥м≥њ: мало конкретноњ ≥нформац≥њ, книги погано вичитан≥, в них чимало помилок.

            ¬с≥ вчител≥ висловили думку про необх≥дн≥сть знову створити банк ол≥мп≥адних задач ≥ завдань дл€ практичного туру. ÷€ робота повинна проводитис€ пост≥йно. —початку потр≥бно створити базовий блок, а пот≥м його пост≥йно поповнювати. ћожливост≥ дл€ публ≥кац≥њ Ї – хоч би газета «ќсв≥та Ѕуковини». ÷ю роботу належить робити не посп≥хом, ретельно вичитуючи ≥ перев≥р€ючи завданн€.

            ѕ≥сл€ завершенн€ теоретичного туру учн€м потр≥бно дозвол€ти вз€ти завданн€, щоб вони могли дома з учител€ми њх проанал≥зувати ≥ розв’€зати, €кщо це не вдалос€ на ќл≥мп≥ад≥.

            „имало учител≥в, особливо в≥ддалених район≥в, пропонують проводити ќл≥мп≥аду за один день. ƒл€ цього можна зменшити к≥льк≥сть завдань теоретичного туру. “аке побажанн€ було зумовлено ≥ тим, що виникла затримка з поселенн€м у гуртожиток школ€р≥в з —окир€нського району. ¬они встали й вињхали дуже рано, а п≥сл€ завершенн€ першого туру ќл≥мп≥ади, ще зо дв≥ години тин€лис€, поки њм надали житло.

 

            „имало зауважень висловили члени орган≥зац≥йного ком≥тету ≥ жур≥: в задачах теоретичного туру Ї чимало помилок, назви де€ких х≥м≥чних сполук не в≥дпов≥дають сучасн≥й терм≥нолог≥њ, завданн€ треба було ретельно вичитати, необх≥дно давати задач≥ практичного спр€муванн€, навчальний матер≥ал задач молодших клас≥в вивчають у старших класах, в 11-му клас≥ повинно бути б≥льше задач з орган≥чноњ х≥м≥њ, доц≥льно зб≥льшити к≥льк≥сть складних задач, дл€ 10-го класу задач≥ були простеньк≥, до складанн€ завдань теоретичного туру сл≥д залучати викладач≥в вищих навчальних заклад≥в, варто ф≥нансово стимулювати учител≥в до роботи з обдарованими д≥тьми, прем≥ювати вчител≥в – кер≥вник≥в призер≥в ≥ переможц≥в ќл≥мп≥ади. ќкреме побажанн€ стосуЇтьс€ орган≥зац≥њ експериментального туру – вже вкотре не вид≥лено кошт≥в дл€ придбанн€ реактив≥в, ф≥льтрувального паперу, серветок, питноњ води дл€ учн≥в тощо.

 

”с≥ фах≥вц≥ – х≥м≥ки вважають, що необх≥дно активувати роботу з обдарованими д≥тьми. ÷е повинна бути системна, пост≥йна робота, а не короткотривал≥ зан€тт€ перед IV етапом ¬сеукрањнськоњ учн≥вськоњ ол≥мп≥ади з х≥м≥њ. ƒещо у цьому напр€мку вже робл€ть викладач≥ х≥м≥чного факультету „Ќ”. Ќаписано ≥ видано навчальн≥ пос≥бники дл€ 7, 8 ≥ 9-го клас≥в. ѕерш≥ два рекомендовано ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни дл€ загальноосв≥тн≥х шк≥л. ™ позитивн≥ в≥дгуки про ц≥ пос≥бники, чимало учител≥в користуЇтьс€ ними, але школи не отримують њх. ќрган≥зовано школу «’≥м≥к Ѕуковини». ўосуботи, прот€гом навчального року, безкоштовно провод€тьс€ зан€тт€ дл€ учн≥в 9, 10 ≥ 11-тих клас≥в. ’то ще не прийшов на х≥м≥чний факультет „Ќ”, можете це зробити й тепер – двер≥ в≥дчинен≥ дл€ вс≥х бажаючих. ¬икладач≥ х≥м≥чного факультету „Ќ” вже провод€ть ≥ погоджуютьс€ надал≥ на громадських засадах проводити факультативн≥ зан€тт€ у школах м. „ерн≥вц≥ ≥ районних центр≥в; необх≥дно т≥льки з≥брати допитливих ≥ погодити час зустр≥ч≥.  

            ѕопри де€к≥ негаразди, критичн≥ доброзичлив≥ зауваженн€ ус≥ – учн≥, кер≥вники команд ≥ вчител≥, викладач≥ ¬Ќ«, члени жур≥, задоволен≥ сп≥лкуванн€м, обм≥ном думками з колегами, оц≥нюванн€м реального стану й стурбован≥ перспективами осв≥ти в ”крањн≥.

            ÷е все бачив ≥ чув                                                 

експерт-консультант

проф. ярема “евтуль,

член Ќ—∆”

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterдЗa@ЪШ0Ychnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.