ќновлено
2013-08-29
17:34

≤≤ етап ¬сеукрањнського конкурсу-захисту науково-досл≥дницьких роб≥т

учн≥в-член≥в Ѕуковинськоњ малоњ академ≥њ наук,

член≥в наукових товариств, обЇднань.

—екц≥€ «’≥м≥€»

 

         «ахист науково-досл≥дницьких роб≥т учн€ми л≥цењв, г≥мназ≥й ≥ шк≥л „ерн≥вецькоњ област≥ – в≥дпов≥дальна, хвилююча ≥ захоплююча под≥€. јдже це – змаганн€, у €кому можна показати своњ знанн€ з х≥м≥њ, в≥ддан≥сть ц≥й маг≥чн≥й ≥ таЇмнич≥й науц≥, ознайомити член≥в жур≥ ≥ присутн≥х на захист≥ з результатами власних досл≥джень.

Ќаше оточенн€, продукти харчуванн€, одежа, палива, м≥неральн≥ добрива, всього й год≥ перел≥чити – х≥м≥чн≥ речовини; њх необх≥дно правильно використовувати, щоб не завдати школи здоровю.  ’то не чув про негативну д≥ю н≥трат≥в на орган≥зми? ј ≤неса “ирон (“арасовецька «ќЎ, Ќовоселицький район, кер≥вник к.х.н. ƒ≥йчук ¬.¬.) опанувала низку методик визначенн€ небажаних сполук Ќ≥трогену у плодоовочев≥й продукц≥њ. «давалос€ б ус≥ св≥дом≥ громад€ни знають про шк≥дливу д≥ю на орган≥зм людини р≥зноман≥тних смакових доданк≥в до продукт≥в харчуванн€, але вживають њх. “аким громад€нам, а особливо учн€м, потр≥бно посп≥лкуватис€ з  ариною  учур€н («ќЎ є3, м. „ерн≥вц≥, кер≥вник доцент  ондратьЇва ≤.¬.). ¬она знаЇ дуже багато про шк≥дливу д≥ю багатьох ≈-доданк≥в, сполук важких метал≥в, що м≥ст€тьс€ у смачненьких ч≥псах ≥ солоденьких напо€х.

 ожний читач хоча б раз був стурбований €к≥стю меду – справжн≥й чи «х≥м≥чний»? ј чим п≥дгодовують бдж≥л ≥ чим ми пот≥м смакуЇмо? ”чениц€ “ет€на јрсен≥й (¬еликобудський Ќ¬ , √ерцањвський район, кер≥вники ƒаскалу ё. ., доцент —крипська ќ.¬.) обірунтовано, за результатами своњх досл≥джень, вважаЇ, що вивчений мед √ерцањвського району за органолептичними показниками в≥дпов≥даЇ вимогам стандарту ”крањни. Ќе г≥рший мед виготовл€ють бдж≥лки ≥ довкола селища Ѕерегомет ¬инницького району – про це опов≥ла учениц€ ћар≥€ —трат≥й (Ќ¬  «Ѕерегометська г≥мназ≥€», кер≥вник ћельничук ћ.ќ.). ћолод≥ досл≥дники добре знають €к ви€вити несправжн≥й мед.

         ∆ваво ц≥кавилис€ члени жур≥ можливост€ми створенн€ й використанн€ альтернативного палива – вуг≥льноњ суспенз≥њ, €ку досл≥джувала  р≥ст≥на јк≥р≥ (√ерцањвський л≥цей ≥мен≥ √. јсар≥, кер≥вники доценти —крипська ќ.¬. ≥ Ѕорук —.ƒ., вчитель ѕавалюк ћ.√.) й адсорбц≥йними властивост€ми кальц≥й г≥дроксилапатиту (учень Ќазар “арабузан, –оманковецька г≥мназ≥€, —окир€нський район, кер≥вник доцент ¬олощук ј.√.).

         ƒосить часто можна почути про наночастинки – то таке др≥боньке, що без потужного м≥кроскопа й не побачиш. ƒе€к≥ юн≥ досл≥дники не т≥льки опанували методи виготовленн€ наночасток, але й навчилис€ њх досл≥джувати. ≤лонна  ≥нащук ( ам’€нська   «ќЎ, кер≥вники к.х.н. ’алавка ё.Ѕ. ≥  атеренюк –.√.) ум≥Ї виготовити наношари колоњдного ср≥бла дл€ створенн€ бактерицидного покритт€ на м’€ких контактних л≥нзах. —енсорн≥ властивост≥ наночастинок ср≥бла вивчала ƒар≥€ √ончарук (л≥цей є 3, м. „ерн≥вц≥, кер≥вник к.х.н. ’алавка ё.Ѕ.). —постереженн€ траЇктор≥й наночастинок й оц≥нюванн€ њх розм≥р≥в опанував –услан √ерасимов (л≥цей є 3, м. „ерн≥вц≥, кер≥вники к.х.н. ќкрепка √.ћ. ≥ √орбик “.ћ.).

         ”с≥ учасники конкурсу впевнено, аргументовано й переконливо в≥дпов≥дали на запитанн€ член≥в жур≥, очолюване деканом х≥м≥чного факультету „Ќ”, доктором х≥м≥чних наук, професором Ћ€винцем ќ.—. ѓх не пригн≥чували вчен≥ званн€ член≥в жур≥ – учн≥ жваво вступали у дискус≥њ, намагалис€ показати свою ерудиц≥ю й знанн€ предмету досл≥джень.

         ” таких конкурсах немаЇ переможених. ¬с≥ учасники збагатилис€ новими знанн€ми – здобутими самост≥йно чи знайденими у книгах ≥ мереж≥ ≤нтернету. ¬они опанували методи анал≥зу в≥домоњ ≥ набутоњ новоњ ≥нформац≥њ, њњ оформленн€ й презентац≥ю дл€ учасник≥в наукових змагань.

         ∆ур≥ щиро в≥таЇ ус≥х учасник≥в обласного туру конкурсу науково-досл≥дницьких роб≥т й бажаЇ сповненн€ њх мр≥й щодо здобутт€ вищоњ х≥м≥чноњ осв≥ти.

         ∆ур≥ рекомендуЇ директорам навчальних заклад≥в допомогти орган≥зувати виступи молодих науковц≥в-х≥м≥к≥в в учн≥вськ≥й аудитор≥њ. ѕро молодих, зд≥бних ≥ працьовитих учн≥в повинн≥ знати не т≥льки жур≥, але й вчител≥ та однол≥тки конкурсант≥в.

„лен жур≥ проф. я.“евтуль,

член Ќ—∆ ”крањни

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterR£GШ@аз4chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.