Оновлено
2013-08-29
17:34

 

 

Абітурієнту

 

 

Детальна інформацію про умови прийому на навчання  викладена на сайті університету у підрозділі "Абітурієнту"

 www.youtube.com/watch

 З 2013 РОКУ ВИПУСКНИКИ НАПРЯМУ «ХІМІЯ» МОЖУТЬ ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ В КРАКІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ ІМ. Т. КОСТЮШКА (м. Краків, ПОЛЬЩА) І ДОДАТКОВО ОДЕРЖАТИ ДИПЛОМ ХІМІКА ТЕХНОЛОГА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА.     

  

Хімічний факультет

Запрошує абітурієнтів на стаціонарну та заочну форму навчання

 

*****    *****************************************    *****

Новинка за напрямком – “Харчові технології та інженерія”

(професійне спрямування – хімічний аналіз та контроль якості продовольчих товарів)

(бакалавр)

ВСТУПНІ ВИМОГИ:

Сертифікати УЦОЯО:

 • українська мова та література,
 • математика (профільний),
 • хімія або іноземна мова за вибором абітурієнта.

Галузі харчової промисловості є провідною на Буковині. Харчовими підприємствами виробляється майже 30 % продукції краю, зайнято більше чверті працюючих.
Питання підвищення конкурентної спроможності продукції харчової промисловості є актуальним для нашої держави та регіону, а саме: організація контролю якості сировини та продуктів харчування, протидія негативним наслідкам забруднення харчової продукції небезпечними речовинами є передумовою успішної співпраці України в рамках СОТ. Вирішенням цієї проблеми і займатимуться майбутні фахівці-технологи.

  *****    *****************************************    *****

 

за напрямком «Хімія»

  (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

Ліцензія: серія АВ № 506566. Дата видачі 22.02.2010 р.

*****    *****************************************    *****

ВСТУПНІ ВИМОГИ:

БАКАЛАВР :

Сертифікати УЦОЯО:

 • українська мова та література,
 • хімія (не нижче 140 балів),
 • фізика або математика за вибором абітурієнта.

 *****    *****************************************    *****
 

СПЕЦІАЛІСТ І МАГІСТР:

Вступні випробування:

 • хімія (комплексний фаховий іспит)
 • іспит з іноземної мови (для магістрів) 

*****    *****************************************    *****

 

 

НА ДРУГИЙ КУРС

приймаються випускники медичних та фармацевтичних училищ, а також технікумів та училищ хіміко-технологічного профілю за спеціальностями:

 • аналітичний контроль якості хімічних сполук
 • фармація
 • аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук
 • виробництво фармацевтичних препаратів)
 • лабораторна діагностика

 

 Вступне випробування:

хімія (фаховий іспит)

*****    *****************************************    *****

 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ВИ ОПАНУЄТЕ:

 • методи контролю якості ліків, води, ґрунтів, повітря, сільсько-господарських і харчових продуктів,
 • створення екологічно безпечних технологій, альтернативних джерел енергії та дослідження їх властивостей,
 • способи синтезу нових матеріалів, біологічноактивних речовин, фармацевтичних препаратів,
 • створення гальванічних покриттів, фотокаталізаторів та адсорбентів,
 • професійну термінологію іноземними мовами,
 • поглиблене володіння комп’ютером...

 

ВИПУСКНИКИ НАШОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРАЦЮЮТЬ:

 • у провідних наукових лабораторіях світу,
 • лабораторіях підприємств різних галузей промисловості,
 • контрольно-аналітичних службах,
 • центрах гідрометеорології,
 • екологічній інспекції,
 • викладачами хімічних та екологічних дисциплін в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах всіх рівнів,
 • в організаціях міністерства охорони навколишнього природного середовища,
 • відділах охорони навколишнього природного середовища підприємств,
 • у лабораторіях екологічної і санітарно-екологічної інспекції,
 • службах прикордонного екологічного контролю...

  

НАШІ КОНТАКТИ:

деканат хімічного факультету

(0372) 584840                        

Наша адреса:

м.Чернівці, вул. Лесі Українки, 25

http://chemistry.chnu.edu.ua

http://vk.com/chnu_chemistry 

 

 

 

 

         

Сталий розвиток будь-якої країни і людської цивілізації, вцілому, немислимий без активної участі хімічної науки і технології. Існування сучасного суспільства неможливо уявити без хімічних речовин. Характерна риса сьогодення – широка інтеграція хімії із суміжними науками: еколо-гією, медициною, фармако-логігєю, фізикою, біологією, аграрними науками, матеріа-лознавством. Космічна, авіа-ційна і побутова техніка, комп’ютери і телевізори, килимові вироби, одежа і взуття тощо - виготовлені з різноманітних хімічних речовин. Виготовлення металів і сплавів, напівпровідників і полімерів, барвників і нафтопродуктів, будівельних матеріалів та композитів, ліків і харчових продуктів включає низку хімічних процесів. Без сучасних методів хімічного аналізу і контролю неможливе функціонування будь-якого виробництва та створення і випуск високоякісної, сертифікованої продукції.

Гідне місце належить хімічним наукам у використанні енергії сонця, створенні сучасних джерел електричної енергії, розробці основ „зеленої” енергетики. Широке поле діяльності відкривається перед хімією у вирішенні екологічних проблем, створенні екологічно-безпечних, ресурсо- і енергозберігаючих технологічних процесів, надійного аналітичного контролю за якістю природного середовища.

 

 

 

       Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича належить до когорти найстаріших університетів нашої країни, в цьому році він відзначив своє 135-річчя. Серед його 15-ти факультетів гідне місце займає хімічний факультет.

         Хімічний факультет – це праматір становлення і розвитку хімічної науки на теренах Буковини. Своїми коріннями він сягає в далекий 1875 рік коли в університеті була створена перша хімічна лабораторія.

         Хімічний факультет – це справжня кузня кадрів, у стінах якого за роки свого існування підготовлено біля 4-х тисяч висококваліфікованих спеціалістів-хіміків, що працювали і працюють практично в усіх галузях людської діяльності. Серед них академіки НАН України, лауреати Державних премій, Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені вчителі і Відмінники народної освіти, керівники великих підприємств, генерали, мери міст. Докторами хімічних наук стали 33 випускники факультету і понад 125 – кандидатами хімічних наук.

         Хімічний факультет – це сучасний, високопрофесійний колектив викладачів і співробітників до складу якого входить 8 професорів, 16 доцентів та 15 асистентів, наукова і педагогічна діяльність яких отримала загальнодержавне визнання. На весь світ відомі наукові школи професорів Панчука О.Е., Нечипорука В.В., Тевтуля Я.Ю. Науковці факультету беруть участь в загальнодержавних та міжнародних проектах, які стосуються дослідження властивостей напівпровідникових матеріалів, синтезу біологічно активних речовин, створення відновлювальних джерел енергії, поліпшення екологічного стану транскордонних територій. Факультет плідно співпрацює з науково-дослідними інститутами НАН України та провідними університетами Росії, Чехії, Австрії, Німеччини, Франції, США, Канади та Японії. На факультеті діє аспірантура зі спеціальностей «Неорганічна хімія», «Фізична хімія», «Електрохімія», «Хімія твердого тіла» та докторантура зі спеціальності «Фізична хімія», працює спеціалізована Вчена рада для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 02. 00.04 - фізична хімія та 02.00.21 – хімія твердого тіла, забезпечується щорічне видання «Наукового вісника».

         Хімічний факультет – це дружний креативний студентський колектив, в якому кожний рівний серед рівних, де панує студентське самоврядування, яке охоплює всі сфери студентського життя. Наші студенти займають призові місця на фахових олімпіадах,виступають з науковими доповіддями на Всеукраїнських та міжнародних конференціях, є переможцями університетського конкурсу «Студент і студентка року», досягають високих результатів у спортивних змаганнях різного рівня.

       Нині хімічний факультет працює у складі чотирьох кафедр: неорганічної хімії, аналітичної хімії, органічної та фармацевтичної хімії, фізичної хімії та екології хімічних виробництв.

 

 

Кафедра неорганічної хімії

        Професори та доценти кафедри викладають важливі навчальні дисципліни: неорганічну хімію, радіохімію, неорганічний синтез, вибрані розділи неорганічної хімії. Комплекс цих дисциплін дозволяє студентам дізнатись про закономірності електронної будови речовин, механізми взаємних перетворень одних сполук в інші, зрозумієте роль неорганічних речовин у технічному прогресі.

  

       Студенти, які спеціалізуються на кафедрі неорганічної хімії активно беруть участь у наукових дослідженнях з хімії напівпровідників, набувають знань і навиків з технології одержання монокристалів, фізико-хімічного аналізу, опановують мистецтво синтезу наночастинок. За останні роки понад 15 випускників кафедри продовжили своє навчання і знайшли роботу в кращих хімічних лабораторіях США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Чехії, Японії, Великобританії. Результати їх досліджень опубліковані в кращих наукових журналах світу, зокрема, «Nature” і “Science”.

 

 

Кафедра аналітичної хімії

Аналітична хімія – наука про методи аналізу, які широко використовуються в екології, медицині, фармації, агрономії, металургії, галузях харчової промисловості. Згідно навчального плану викладачі кафедри читають такі курси, як аналітична хімія, кристалохімія, хімічна метрологія, екологія та методи дослідження довкілля, хіміко-аналітичне забезпечення спеціальності, джерела забруднення об`єктів довкілля, методи вимірювання параметрів навколишнього середовища, нормативні документи прикорденного екологічного контролю. Спеціалізуючись на кафедрі аналітичної хімії Ви освоїте методи якісного та кількісного аналізу сировини і матеріалів, сільсько-господарської продукції і продуктів харчування, об`єктів навколишнього природного середовища, опануєте сучасні методи атомно-абсорбційного, іоннометричного та кінетичного аналізу.

 

 

Інженер – технолог будь-якого виробництва, повинен постійно мати достовірну інформацію про якісний та кількісний хімічний склад сировини матеріалів та готової продукції. 

         За інформацією ЮНЕСКО близько 80% випускників вищих навчальних закладів хімічного профілю, незалежно від спеціалізації під час навчання у своїй фаховій діяльності, мають справу з різними методами аналізу.

 

 Кафедра органічної та фармацевтичної хімії

           Немає потреби переконувати у значимості та важливості органічної хімії та органічних сполук у житті людини. Більшість з того, що оточує нас – це органічні речовини. Саме органічна хімія дає можливість зрозуміти суть біохімічних процесів, що відбуваються  в нашому організмі і розробляти ефективні лікарські препарати. Органічні речовини – це сировина та проміжні продукти, на основі яких здійснюється промислове виробництво пластичних мас і синтетичного каучука, моторного палива та мастил, розчинників і лаків, фарб і пігментів, пестицидів і регуляторів росту рослин, текстильних матеріалів і харчових добавок, косметичних та миючих засобів.

 

      Професори та доценти кафедри викладають фундаментальні навчальні дисципліни: органічну хімію, хімію високомолекулярних сполук, основи медичної та фармацевтичної хімії. Опановуючи органічну хімію, студенти засвоюють теорію і практику синтезу основних класів органічних речовин, лікарських засобів, стимуляторів росту сільсько-господарських рослин, антимікробних препаратів та барвників, вивчають їх фізико-хімічні властивості та досліджують їх  будову.

 

Кафедра фізичної хімії та екології хімічних виробництв

          Якщо Вас приваблює не тільки хімія, але й фізика, цікавлять фізичні явища, які супроводжують перебіг хімічних процесів, Ви захоплюєтесяелектронікою і хочете досліджувати хімічні перетворення за допомогою електронних приладів, Ви хочете використовувати свої знання для комп'ютерного моделювання фізико-хімічних перетворень – то свої прагнення Ви можете реалізувати, вивчаючи фізичну хімію.

         Колектив кафедри забезпечує викладання базових навчальних дисциплін з хімії та екології: фізична хімія, квантова хімія, фізичні методи досліджень, техноекологія, моніторинг довкілля, моделювання і прогнозування стану довкілля, екотехнологія.

 

   

Спеціалісти у галузі екології та охорони довкілля претендують на першість у ХХІ столітті. Людство загине, якщо не почне докладати максимальних зусиль щодо попередження забруднення атмосферного повітря, природних вод та грунтів.  Такі завдання посильні тільки висококваліфікованим екологам-магістрам та спеціалістам з хімічною освітою.  Спеціалісти прикордонного екологічного контролю – це надійний захист нашої держави від ввезення будь-яких речовин, небезпечних для суспільства, це постійний контроль з транскордонним забрудненням геосфер, це сталий розвиток прикордонних територій і України в цілому. Студенти-екологи поліпшують свої практичні знання і навички під час багатьох літніх практик: вам пропонують цікаві і змістовні екскурсії на промислові підприємства, цікаві природні об’єкти.

Тільки здобувши екологічну освіту на хімічному факультеті ЧНУ ви зможете працювати на престижних посадах екологів – інспекторів, на пунктах пропуску через державний кордон, активно попереджувати негативний вплив діяльності людини на природні води, грунти, атмосферне повітря. У ваших руках буде майбутнє нашої держави.

      У навчальному процесі професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, конференції тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування розрахункових та експериментальних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик практик: ознайомлювальну, педагогічну, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсову, кваліфікаційну, дипломну (магістерську) роботи. Педагогічні практики відбуваються у загально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу. Вони приймають участь в роботі наукових гуртків, виступають з доповідями на студентських конференціях у ЧНУ та інших ВНЗ.

Починаючи з 2005 року на факультеті впроваджено та використано новітні освітні технології, які здійснюються в контексті Болонського процесу. Підтримуючи загальні принципи Сорбонської декларації, студенти мають можливість долучитися до створення єдиного простору європейської вищої освіти через:

 • запровадження системи порівнюваних освітньо-професійних ступенів (бакалавр, магістр) та формування додатка до диплома, сумісного з європейським, створення умов для міжнародної конкурентоспроможності фахівців і забезпечення ширших можливостей працевлаштування;
 • запровадження системи кредитів за ECTS;
 • забезпечення мобільності учасників освітнього процесу через усунення перешкод на шляху ефективного вільного пересування;
 • сприяння студентові в здобутті освіти та практичної підготовки в країнах європейського регіону.

Механізмом здійснення адаптації вищої освіти до ECTS є запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Це якісно новий підхід до здобуття вищої освіти, що базується на європейських стандартах. Як свідчать перші кроки, ця система уможливлює активізацію аудиторних занять та самостійної роботи студентів, стимулює до систематичності навчання, підвищення якості знань. Серед студентів з'являється змагальність, здорова конкуренція в навчанні. Зрештою, така організація навчального процесу розширює можливості для студентів хіміків і екологів навчатися в університетах Європи, які підписали Болонську угоду.

 

Навчаючись на хімічному факультеті, крім того, що Ви здобудете фундаментальні сучасні знання з хімії, фармації та екології, Ви зможете проявити себе як видатний спортсмен, талановитий артист, співак, поет чи журналіст...

 

 

 

Хто знає, може, девізом саме Вашого життя стануть слова теперішніх студентів хімфаку:

Господь послав нам Хімію з небес
І наказав любить її довіку,
Бо це не просто чудо із чудес,
То восьме чудо світу!

                      Хто знає, може, саме Ви –

                                                 видатний хімік чи

                                                                   відомий еколог ХХІ століття!?

                  Хімічний факультет ЧНУ - це унікальний шанс для старту!

 

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterт@)Њ5chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.