Оновлено
2013-08-29
17:34

Методична комісія

Члени методичної комісії хімічного факультету:

  1. Ягодинець Петро Іванович - голова комісії, д.х.н., професор кафедри органічної та фармацевтичної хімії
  2. Вінклер Ігор Аронович - к.х.н., доцент кафедри фізичної хімії та екології хім. виробництв
  3. Волощук Анатолій Григорович -  к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії
  4. Щербак Лариса Павлівна - д.х.н., професор кафедри неорганічної хімії

Пояснювальна записка до проекту „Державний стандарт вищої освіти. Вимоги до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр” (PDF)
Інформація про навчально-методичне забезпечення спеціальності (зразок) (DOC)
Рекомендації щодо методичного забезпечення підготовки фахівця (PDF)
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (НМК) навчальної дисципліни (PDF)
Нова робоча програма (Презентація PowerPoint)
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за результатами виконання ККР, відповіді на державних екзаменах (PDF)
Основні вимоги до лекційних занять (PDF)

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterd`kDП@л…¦chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.